ఐ హేట్ యు రా

 ద్వేషించే శక్తి నాకివ్వు భగవాన్!!

ద్వేషించే శక్తి నాకివ్వు భగవాన్!!

ప్రియమైన నీకు,

ఇప్పుడిలా పిలవటం నీకు నచ్చదేమో? కానీ అప్రియమైన అనేంత సంస్కారం నాకులేదుగా. అయినా ఇదేగా చివరిసారి నేను పిలవటానికైనా, నువ్వు వినటానికైనా. నీకొక విషయం చెప్పాలి. కానీ ఎదుటపడి చెప్పే దైర్యంలేక ఇలా వ్రాస్తున్నా.కొన్ని భావాలు దాచుకోలేనివి.నీకు వినే ఆసక్తి లేదని తెలుసు కానీ చెప్పకుండా ఉండలేకపోతున్నా.నిన్ను ఇబ్బందిపెట్టే ఇలాంటి పని చెయ్యకూడదు అనుకున్నా కానీ చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నా.

“ఐ హేట్ యు రా!” అవును మనస్పూర్తిగా చెబుతున్నా.

ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా నా నోటి వెంట ఈ మాట ఏదో ఒకరోజు వింటే చాలన్నావుగా. నిన్ను ద్వేషిస్తూ అయినా నేను ఆనందంగా ఉండటమే కావలన్నావుగా. అందుకేనేమో ఇప్పుడు నిన్ను ద్వేషించటంలో ఆనందం పొందుతున్నా. ఆమాత్రానికి ఉత్తరం అవసరమా అనకు. ప్రేమయినా,ద్వేషమయినా నా మనసులో కలిగిన అనుభూతులే. ప్రేమించినప్పుడు ఎంత అందంగా చెప్పానో ద్వేషించినప్పుడు అంతే బలంగా చెప్పాలిగా. అయినా చెప్పకపోతే నీకుమాత్రం తెలిసేదెలా? ఎంత నువ్వే కాదనుకుని వెళ్ళినా ” ఐ హేట్ యు” అంటే మనసులో కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా! అయినా వదిలివెళ్ళిపోయేప్పుడు మనుషులు రాక్షసుల్లా ఉండాలంటావుగా, అలానే ఉండి ఉంటావులే. అందుకే ఈ మాట పెద్దగా నీకు ఇబ్బంది పెట్టదు.

హమ్మయ్య మనసులో మాట చెప్పేసాగా ఇప్పుడు కాస్త హాయిగా ఉంది. ఎప్పటికయినా నేను ఇలా ఆనందంగా ఉండాలని మనసులో కోరుకుంటున్నా అన్నావుగా. దేవుడు నీ మాట విన్నాడేమో. నా గురించి ఇంతలా ఆలోచించే నీకు ఏమి చెప్పాలి. థాంక్యూ. అయినా నీ పిచ్చిగానీ ద్వేషించకుండా ఎలా ఉండగలను?

అభిమానంతో చాచిన చేతులు అఘాదంలోకి తోసేసావు

భావలను మోసుకొచ్చిన లేఖల్ని చింపి గాలిపటాలుగా ఎగరేసావు

పంచుకుని పెంచుకున్న కలల్ని కలలే అని తేల్చేసావు

కింద పడి ముక్కలుగా మిగిలిన బహుమానాలు, గాజు బొమ్మలు ఇంకా ఎవేవో

మధ్యలో ఎక్కడో నా మనస్సు కూడా

అయినా ఎదురుగా ఉన్న మనిషినే కాదనుకున్నాక, కనబడని మనసుకు మాత్రం విలువిస్తావా? రాజులకు వేట నీకు ఈ ఆట వినోదమనుకుంటా.

గుండెలవిసేల భాదతో నేలమీద కొట్టుకుంటున్న ప్రాణం నాది కాదు అన్నప్పుడు ఆమాత్రం వినోదముంటుందిలే. అయినా ఇన్నిమాటలెందుకులే అందలేదన్న దుగ్దతో చేసిన ఆరోపణలకు లోకం ఏమాత్రం విలువిస్తుందో నాకు తెలుసు. ఒక్కమాట చెప్పటం మరిచాను,నేను కూడా నిన్ను ద్వేషించనా అని అడుగుతావేమో? ఆ హక్కు నీకు లేదు. ఎవరినయినా ప్రేమించటానికి,అభిమానించటానికి హక్కుందే గానీ, ద్వేషించటానికి లేదు. అంతః శుద్దిగా ప్రేమించినవారికి మాత్రమే కోపాన్ని గాని, ద్వేషాన్ని గాని చూపించే హక్కు ఉంటుంది. దేవుడికి, అమ్మకి, ఓ ప్రేమికుడికి.

నాకు తెలుసు నువ్విప్పుడు నవ్వుకుంటావ్

నన్ను నువ్వు గెలిచావనో?

నేను నిన్ను గెలవలేదనో?

ఇద్దరుగా మొదలయిన ప్రయాణంలో నువ్వు మాత్రం ఒడ్డుకు చేరుకున్నావన్న సంతోషంతో

తప్పయినా సరే తప్పక చేస్తున్నా అని చెప్పి, తప్పించుకున్న ఆనందంతో

నాకై నేనే పేర్చుకున్న చితిలో తగలబడిపోతున్న నా వెర్రితనాన్ని చూసి

నవ్వుకుంటావ్ నవ్వుకుంటావ్ నేనెవరో మర్చిపోతావ్.

ఒకర్ని భాదపెడుతున్నాం అనే స్పృహలేకుండా నవ్వటం కూడా ఒక వరమే కాదా.

ఆ నవ్వుని జయించలేనేమో అని భయంవేసింది, భాదనిపించింది.

ముఖం చాటేసి తప్పుకుతిరిగా

అనందాన్నిచ్చే ప్రతిది ఆశ్రయించా

అప్పుడూ కూడా అదే నవ్వు

నన్ను నేనే ఈ లోకం నుండి వెలివేసుకున్నా

ఒంటరి తనాన్ని కావలించుకుని చీకట్లో పడుకున్నా

అక్కడ కూడా అదే నవ్వు. కలలో కూడా అదే నవ్వు.

ఆ నవ్వే మెల్ల మెల్లగా నన్ను కమ్మేసింది

ఆ నవ్వే నాలో ఆవేశాన్నో కసినో పెంచింది

చివరకి అదే నిన్ను ద్వేషించేలా చేసింది.

కానీ ఇప్పుడు నన్ను నిర్వీర్యం చేయలేకపోయిన నీ నవ్వుని చూసి నేను నవ్వుకుంటున్నా. మానసికంగా బలంగా మారుతున్న ప్రతి నిమిషం నవ్వుకుంటున్నా

నాలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగేంతలా,

నాలో పరిణతి కలిగేంతలా,

నన్ను నేను తిరిగి కనుగొంటూ నవ్వుకుంటున్నా.

ఇప్పుడు మరలా నేను నేనయ్యాను.

హమ్మయ్య నన్ను నేను ఎవరికీ కోల్పో లేదు.

ఇప్పుడు మరింత గర్వంగా,నమ్మకంగా,బలంగా చెబుతున్నా “ఐ హేట్ యు అండ్ ఐ మీన్ ఇట్”

నీకు అప్రియమైన

నేను.